Co jest wewnątrz Ziemi?

Co jest wewnątrz Ziemi?

Codziennie chodzimy po naszej planecie i nawet nie wiemy, co kryje się w jej głębi. Czy potrafisz zgadnąć? Pewnie? Przeczytaj ten artykuł i przekonaj się na pewno. W końcu tutaj porozmawiamy o tym, co kryje się wewnątrz Ziemi.

Czy nasza planeta jest pusta od wewnątrz?

Pod powierzchnią planety znajduje się skorupa ziemska o głębokości od 20 do 50 km. W tej skorupie znajduje się płaszcz, który wybucha z wulkanów z powodu przesunięć w górnych warstwach Ziemi.

W centrum naszej planety znajduje się rozpalone do czerwoności jądro – potężne źródło energii o średnicy 6400 km. Dzięki takiej wewnętrznej grzałce wewnętrzne warstwy Ziemi zawsze pozostają ciepłe.

Ale czy nasza planeta jest naprawdę pusta w środku? Ta teoria opiera się na fakcie, że człowiek nie wiercił studni głębszych niż 12 km, a zatem nie może dokładnie wiedzieć, co znajduje się w głębi Ziemi.

Wystarczy spojrzeć na naukowców XX wieku, którzy samodzielnie całkowicie obalają tę hipotezę.

Kora i płaszcz

Skorupa kontynentalna składa się z granitu, ale na dnie oceanów składa się z bazaltu.

Płaszcz należy uznać za największą i najpotężniejszą warstwę – dociera do środka Ziemi na 3000 km. W tym miejscu panują najwyższe temperatury i silne ciśnienie ze skorupy ziemskiej.

Ta warstwa nie jest ogrzewana przez Słońce, ale otrzymuje energię cieplną z Wewnętrznego Słońca Ziemi – jądra.

Centrum Ziemi – co tam jest?

Cała materia w środku planety musi być w stanie stopionym lub ciekłym. Jednak w rzeczywistości wszystko jest inne, ponieważ na każdy centymetr sześcienny płaszcza przykłada się nacisk 13 ton. Dlatego płaszcz z rdzeniem ma stały stan skupienia.

Temperatura w tym miejscu dochodzi do 3300 stopni Celsjusza. Sam rdzeń jest ciekłym stopionym metalem zawierającym nikiel, siarkę, tlen i inne pierwiastki.

Wysokie temperatury utrzymywały się w centrum naszej planety od momentu jej pojawienia się. Ale głównym źródłem ciepła jest rozpad ciężkich pierwiastków promieniotwórczych.

Teraz wiesz, co znajduje się w tajemniczych głębinach naszej rodzimej planety. Zajrzyj pod swoje stopy i pomyśl o tajemnicach w środku ziemi!

Aleksandra
Aleksandra
Edytor serwisu